Automatiseringen går framåt i kommunerna

Delprojekt 2 i e-Samverkan har som mål att helt eller delvis automatisera kommunala ärendeprocesser samt bidra till lärande och erfarenheter för fortsatt automatisering. I delprojektet fokuserar man på områdena skola och socialtjänst. I de utsedda utvecklingskommunerna Kramfors, Hudiksvall och Timrå – inriktar man sig på olika ärendentyper för utveckling. Kramfors kommun är utvecklingskommun för ”medgivande vaccination”. För Hudiksvalls kommun gäller ärendetypen ”försörjningsstöd” och i Timrå kommun ”ansökan till kulturskolan”. De tre utvecklingskommunerna samverkar kring automatiseringstjänsterna och drar nytta av utvecklingen som sker. Samverkan sker också med EU-projektet ERUDITE.

När det gäller tjänsten medgivande vaccination har man dragit flera slutsatser under utvecklingsarbetet. Vad som, bland annat, kommit fram under arbetet i Kramfors kommun hittills är att målgruppens tillit till skola och system gör invånaren mindre mottaglig för information. Det som erbjuds genom skolan kan väl inte vara farligt? Inställningen skiljer sig också åt om man jämför mellan etablerade och nya vaccin. Man är mer benägen att läsa på om nya vaccin. Det är även viktigt för vårdnadshavarna att vaccinationssituationen är trygg för barnen, att man får ett digitalt medgivande och bekräftelse och att man får tillgång till vaccinationshistorik digitalt.

Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen i Timrå kommun, är involverad i digitaliseringsarbetet i Timrå kommun:

– I den här typen av ärenden finns det ett stort värde i automatiseringen av utskicken, både för personal och medborgare. Minskad administrativ belastning ger, till exempel, skolsköterskorna mer tid att ägna sig åt det förebyggande och hälsofrämjande arbetet samt värdeskapande elevkontakter.

Februari 2019